Miljövänligt och stabilt

Vi ger styrka åt instabila markförhållanden. Både genom Greenfix och 3D SoilWeb®-systemet. De är två miljövänliga, hållbara, smidiga och kostnadseffektiva lösningar.

Vill du veta mer? Vi har gratis utvärdering av projekt och visar gärna fördelar, minskad negativ miljöpåverkan och kostnadsbesparingar.

SoilWeb®

3D SoilWeb®-systemet är lämpligt för en mängd olika applikationer för att lösa markstabilitetsproblem och för att leverera mer ekonomiska lösningar än konventionella material. Uppfyllningstypen varierar från vegetation och armerad betong:

APPLICERA

SoilWeb®-systemet är en mångsidig lösning för ett brett utbud av platsapplikationer:

LASTSTÖD

SLÄNTSÄKRING

STÖDMUR

KANALSTÖD

Greenfix

Sedan 1975 har Greenfix gjort livet lättare genom att erbjuda pålitliga, miljövänliga, hållbara och kostnadseffektiva produkter som lösningar till erosionsproblem.